ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง

กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดที่ระบุไว้ด้านล่างผ่านอีเมลหรือกรอกแบบฟอร์ม RMA สำหรับรายละเอียดการจัดส่งเมื่อส่งไปยังแคนาดา

RMA REQUEST (การขอ RMA)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*หลังจากการส่งอีเมลเสร็จสิ้น ศูนย์บริการจะดำเนินการตรวจสอบและจะแจ้งรายละเอียดให้ท่านอีกครั้ง ทั้งนี้ห้ามจัดส่งไดฟ์คอมพิวเตอร์มายังศูนย์บริการ จนกว่าจะได้รับการติดต่อกลับ ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ.